Subsidieregeling uitgebreid

Met de Subsidieregeling energiebesparing eigen huis (SEEH) stimuleert het kabinet energiebesparende maatregelen in bestaande koopwoningen. Vanaf 1 september 2020 wordt de SEEH nog aantrekkelijker.

Zo is de regeling dan ook open voor huurwoningen in gemengde Verenigingen van Eigenaren (VvE’s). Ook kunt u meerdere keren subsidie aanvragen.

Aanpassing SEEH gunstig voor VvE’s

De aanpassing van de SEEH is goed nieuws voor VvE’s die bestaan uit koop- en huurwoningen. Verduurzaming van deze panden was lastig, omdat huurwoningen binnen een gemengde VvE niet in aanmerking kwamen voor de SEEH. Dit verandert per 1 september 2020. Vanaf dan kan er ook subsidie worden aangevraagd voor huurwoningen in gemengde VvE’s. Hierdoor wordt het uitvoeren van de isolatiemaatregelen voor de woningen financieel aantrekkelijker. Voor een subsidieaanvraag moet iedere verhuurder dan een verklaring invullen in verband met de staatssteunkaders.

De subsidiebedragen en het maximum subsidiebedrag voor energieadvies, procesbegeleiding en het meerjarenonderhoudsplan (MJOP) voor VvE’s worden verhoogd. Hierdoor worden ook kleinere VvE’s (tot 8 woningen) gestimuleerd om voor verduurzaming van het gebouw een goed energieadvies te laten uitvoeren.

Tweede subsidieaanvraag mogelijk

Nieuw is ook de mogelijkheid om een tweede subsidieaanvraag in te dienen. Bij de tweede aanvraag gaat het om minimaal 2 andere isolatiemaatregelen dan de maatregelen die zijn ingediend bij de eerste aanvraag. Er bestaan 5 isolatiemaatregelen, namelijk isolatie van:

  • het dak
  • de spouw
  • de gevel
  • de vloer of bodem en
  • het glas.

Per isolatiemaatregel kunnen VvE’s en eigenaar-bewoners maar één keer subsidie krijgen.

Hogere subsidiebedragen

Sinds 1 juni 2020 kunnen VvE’s en eigenaar-bewoners tijdelijk meer subsidie krijgen. Het oorspronkelijke subsidiebedrag is verhoogd. Om voor deze verhoging in aanmerking te komen moet u uw aanvraag uiterlijk op 31 december 2020 indienen.

Meer weten?

Meer weten

Neem contact met een van onze experts op

Glasschade melden?

Neem contact met ons op