Woningcorporaties

Woningcorporaties hebben een groot bezit aan vastgoed. Het onderhoud van de beglazing roept vele vragen op en vereist een hoge mate van veiligheid voor uw huurders. Om corporaties volledige ontzorging te bieden omtrent al hun beglazingsissues, heeft GSF Glasgroep een module ontwikkeld speciaal toegespitst op woningbouwcorporaties. In deze module is onze visie vertaald in het eenvoudig, snel en veilig afhandelen van de dagelijkse gang van zaken. Daarnaast zijn we graag uw partner voor duurzaam en kostenbesparend glasadvies voor de toekomst.

“Eenvoudig, snel en veilig afhandelen van de dagelijkse gang van zaken en voor u de partner zijn die u duurzaam en kostenbesparend glasadvies kan verstrekken voor de toekomst.”

Totaaloplossing voor woningcorporaties

GSF Glasgroep wil de totaalpartner in glasoplossingen zijn voor woningcorporaties. Wij zorgen dat uw huurders bij glasbreuk niet in de kou zitten of zich in een onveilige situatie begeven. We bieden u tevens de expertise om de beglazing in uw woningbestand optimaal te prepareren voor de toekomst bij mutatieonderhoud, nieuwbouw of grootschalige renovatie.

Innoveren om u te ontzorgen

Innovaties in de glasbranche om u als corporatie te helpen blijven ons uitdagen. We zijn continu op zoek naar glasinnovaties die bijdragen om uw KPI’s te verhogen, te monitoren, uw schadelast te verminderen en uw woningen te verduurzamen.

Onze knowhow, softwaresystemen en vakmanschap op glasgebied richten wij graag op maat en naar wens van uw organisatie in. Wij bedienen uw huurders op de manier die zij gewend zijn van uw corporatie.

Waarom GSF Glasgroep voor u als corporatie?

Wij kennen uw bedrijfssector door en door en staan dan ook niet snel meer voor een verrassing. Alle benodigde facetten zijn bij ons aanwezig, zodat we altijd snel en adequaat in kunnen spelen op de wensen van u en uw huurders.

Uitgangspunt is dat een kostenreductie altijd een win-winsituatie oplevert

GSF Glasgroep geeft advies voor het direct of indirect besparen op de kosten, maakt diverse scenario’s inzichtelijk qua terugverdientijd en realiseert de uitvoering hiervan.

Als we toch iets aanpakken, dan kunnen we het beter duurzaam uitvoeren

Bij alle oplossingen die we bieden voor het klimaatneutraal maken van woningvoorraden staat een duurzame en kostenbesparende aanpak centraal. Wij zorgen voor oplossingen en materialen met een lange levensduur en lage onderhoudskosten. Zo leveren we een bijdrage aan het efficiënt beheren van uw woningvoorraad en voldoet u aan alle eisen die de komende jaren aan woningen worden gesteld.

Materiaal of mankracht, de capaciteit hiervoor is altijd aanwezig

Meer dan eens gebeurt het dat GSF Glasgroep snel moet schakelen voor plotselinge calamiteiten. Met onze goedgevulde magazijnen, 35 medewerkers en 15 servicewagens beschikken we over genoeg capaciteit om al uw aanvragen te behandelen.

Het voorkomen van problemen door de communicatie te perfectioneren

Miscommunicatie is de basis van alle ergernissen, daarom hanteert GSF Glasgroep duidelijke communicatieprotocollen voor het melden van glasschades, doorlooptijden van herstel en afhandeling van klachten. Zo zijn u en uw huurders altijd op de hoogte van de stand van zaken.

Het hanteren van normeringen en certificeringen borgt onze kwaliteit.

Werkzaamheden voert GSF Glasgroep altijd uit conform de NPR 3577 en NEN 3569 normering, terwijl onze VCA certificering het veiligheidsaspect afdekt. We waarborgen alle bedrijfsprocessen middels onze ISO 9001 certificering en we verplichten onszelf tot een milieubesparende bedrijfsvoering middels de ISO 14001. Bovendien is het KWH huurlabel eveneens geïntegreerd in ons gehele bedrijfsproces voor woningcorporaties.

De benodigde flexibiliteit voor als het net even anders moet dan anders

Voorraadbeheer voor één of meerdere objecten waar glasschade een hoog risico met zich meebrengt, het (na)schilderen van herstelde kozijnen, afwijkende werkplanning in de weekenden of avonden en 24/7 bereikbaar voor calamiteiten? Geen probleem. GSF Glasgroep bezit de benodigde flexibiliteit om aan al uw wensen te voldoen.

Onafhankelijk uitgevoerde kwaliteitsinspecties op regelmatige basis

GSF Glasgroep laat 10% van de uitgevoerde werkzaamheden inspecteren door een onafhankelijke externe partij, die u een op een inzicht geeft in de kwaliteit van de uitgevoerde werkzaamheden en het nakomen van datgene wat wij beloven.

De real time managementportal via de eigen GSF-software

Een online portal die u een real time overzicht geeft van het schadeherstelproces, schadeverloop, gebruikte materialen, kwaliteits- en veiligheidsinspecties en financiële gegevens.

De no-nonsense mentaliteit van GSF Glasgroep

Met GSF Glasgroep als partner bent u verzekerd van een glasbedrijf dat zich bewust is van zijn rol in de hedendaagse maatschappij. We doen geen concessies aan kwaliteit, veiligheid, ARBO en milieugerelateerde zaken. Om u, onszelf en de maatschappij deze mate van glasherstel te garanderen beschikken we over de volgende certificaten:

  • GBO vakdiploma (technische kwaliteit)
  • VCA (veiligheid, ARBO en gezondheid)
  • NEN-EN-ISO 9001 (kwaliteitsmanagement)
  • NEN-EN-ISO 14001 (milieumanagement)
  • Duurzaam herstel (people, planet, profit)

Geinteresseerd?

Neem contact met een van onze experts op

Glasschade melden?

Neem contact met ons op